.
.
.
.
Разкази от Еразъм+ обмен „Divided by media, joined by humanity”

В началото на декември, между 02.12 – 10.12, се проведе младежки обмен в Словения , финансиран по програмата Еразъм +. Имахме късмета да бъдем избрани и да работим с екипа на сдружение „Българска младежка асоциация“. Нека ви разкажем за едно приключение, изпълнено с емоция, човечност и обединение.

Идеята на нашия екип от България беше да се присъедини към колектив от млади хора от различни краища на Европа – Румъния, Гърция, Словения, Унгария и Литва. Не само за да се запознае с езика, традициите, храната и нравите на тези нации, но и за да се обедини с тях в борбата срещу общите врагове на всяка държава в Европейския съюз. Това са именно фалшивите новини, нарастващата липса на етика в журналистиката и разделението, до което тя води.

Мисията ни може тепърва да започва, но уроците, които научихме в течение на работа ще бъдат неразделна част от арсенала ни в битката срещу дезинформацията. Но въпросът е налице – какво научихме в Словения?

Дестинацията ни беше малкото словенско градче Ракичан. Питате се къде е това? Близо до не много по-голямото градче Мурска Собота. Макар и скрити от окото на туристите, тези две места преливат от история, култура и гостоприемна топлина.

В хода на работа, заедно с нашите ментори и фасилитатори, ние успяхме да надникнем в творческия процес на журналистите. В сесиите „Media workshop” разглеждахме особеностите на една статия, вестник или телевизия. Всичко от графичен дизайн до структура на новините. Разглеждахме и мястото на журналистиката и нейната ключова роля за обществото в Европейския съюз. Имахме удоволствието да се запознаем с хора, занимаващи се професионално с журналистика, интервюиране, новинарство и водене на предавания в радио и телевизия. Нямаше участник, който да не подобри разбирането или уменията си в областта на медиите и тяхното влияние.

Теорията обаче не е достатъчна, за да може човек да придобие ясна представа. Именно за това трябваше да видим работата от първо лице…

“TV IDEA”

Първото ни гостуване беше в “TV IDEA”. Това е регионална телевизия в град Мурска Собота. Те са част от верига регионални телевизии и се фокусират върху новините и случките в малката област.

Да бъдем поканени, разведени и третирани не като посетители, а като приятели беше прекрасна емоция. Имахме страхотната възможност да се запознаем с екипа – с репортерите, операторите, водещите и др. Запознахме се и с тяхната работа и трудностите, с които се борят в ежедневието си като новинари и създатели на съдържание.

Успяхме да погледнем от близо професионалното обурудване в модерното студио на телевизията. Това беше особено впечатляващо, защото не всеки ден имаш щастието да работиш с аутокю, професионално осветление и скъпа снимачна апаратура.

Няколко разговора и интервюта за ефира на телевизията по-късно се отправихме към следващата ни дестинация.

„Radiо Romic”

Журналистиката не е само куче-пазач на суха фактология. Една от нейните цели е да образова. Да руши стените между хората и да се бори с предразсъдъците. „Radio Romic” е единственото ромско радио в Словения. По него се водят интервюта, има културни и публицистични предавания, както и асортимент от ромска музика от Европа и света.

Както може да предположите – екипът в радиото също е от ромски произход. Те са пример за хора, чиито намерения излизат извън границата на идеите и достигат до реализирани мечти и инициативи.

Бяхме посрещнати от хора с отворени обятия. Хора, които искаха да надникнем в хилядолетната и изпълнена с тъга история на ромската общност. Проведохме дълъг разговор с екипа от водещи, които ни разведоха из обичаите, езика и надеждите на една нация без граници.

Разходихме се и до близкия музей на ромската история, пълен с артефакти и спомени за номади – писатели, земеделци, бащи, майки, синове, песни и усмивки… Не мисля, че някой от нас можеше да наруши тишината, предизвикана от речта на нашия гид, който впрочем е и водещ в „Radio Romic“.

Освен на култура бяхме свидетели и на професионализъм и етика. Сградата и апаратурата бяха модерни, журналистите бяха съвестни, а водещите – усмихнати.

Тогава в сградата настъпи моментът на осъзнаване. Всеки от нас, поглеждайки в която и да е посока, виждаше братсво, разбиране и обич. Да, всички бяхме различни. От различни държави, с различна религия или обичаи, с различни мечти и надежди. В този момент обаче нищо от това нямаше значение. Ние бяхме колектив от млади хора, които просто искат да направят света едно по-добро и по-информирано място. Всеки журналист навярно знае, че това е най-висшата цел в професията.

Европа в сърцето на Любляна

Един от посетителските центрове на Европейския Парламент се намира именно в столицата на Словения – Любляна.

Имахме честта да бъдем поканени на визита в мултимедийния център на сградата. В него ни очакваха интерактивни карти на Европа, холограмни прожекции, информация за всеки от международните представители на всяка една държава в ЕС и много други чудеса на съвременната технология.

По време на престоя ни персоналът ни снабди с анкетни карти и въпросници , персонализирани спрямо всяка една от държавите участващи в проекта. Въпросите бяха от различно естество. От въпрос „Коя е столицата на Белгия?“ до въпроси с повишена трудност като „Кой френски представител на Европарламента има сини очи?“.

В крайна сметка интерактивното ни потапяне в естеството на работата на ЕС беше неочаквано заинтригуващо. Силно препоръчваме визита до един от тези центрове – без значение дали ще е в Любляна, Берлин или Хелсинки!

В крайна сметка – защо?

Защо? Може би това се питате след като сте прочели статията. И какво от това, че сме били на всички тези места?

Не местата са важни. Важни са хората. Важно е чувството за единство и общност. Важни са професионалистите от „Българска младежка асоциация“. Важни са опитните ни фасилитатори на проекта, приятелите ни от радио „Romic” и новинарите от „TV IDEA”. Важни са екскурзоводите в музея на ромската история. Важни са минувачите в Мурска Собота. Важни са персоналът на посетителския център в Любляна. Важни са всички румънски, словенски, литвийски, гръцки и унгарски приятели, които срещнахме и с които ще си останем приятели за дълги години.

 Важни сме ние. Европейците. Защото това е да си европеец. Това са активните граждани и хората, които винаги ще се борят рамо до рамо с приятелите си от всеки край на континента. Ще се борят за истината и против пропагандата. Защо?

Защото сме разделени от медии, но обединени от човещина.

English resume:
Erasmus + Youth Exchange Project “Divided by Media, Joined by Humanity”

Embarking on the Erasmus + project in Rakican, Slovenia marked a pivotal chapter in our academic journey, one that transcended the boundaries of conventional learning. From the outset, the magical nature of Slovenia set the stage for an extraordinary experience. However, what truly defined this period was the incredible individuals we had the privilege to meet as well as the engaging workshops we got the chance to take part in.

The diverse group of people we encountered during our time in Rakican became more than fellow participants; they were catalysts for personal growth and shared exploration. Our backgrounds varied widely, contributing to a mosaic of perspectives that enriched every conversation and interaction. It was within this dynamic community that we found ourselves immersed in the profound topic of humanity unifying people.

The gravity of the subject matter was not lost on any of us, and Murska Sobota, with its colourful celebrations of St. Nicholas’s Day and opportunities for youth, provided an ideal backdrop for such discussions. Our shared commitment to understanding and combating these issues fostered an environment where open dialogue thrived. From workshops and seminars to informal gatherings, each encounter added a layer to our comprehension of the nuanced challenges associated with fake news, media in the participating countries and human rights.

The „castle“ became a classroom without walls, with the various activities connected to the topic, the magical snowy backdrop of the area and the fun activities outside of the sessions. Spending our time together and engaging in heated discussions became a living testament to the importance of confronting societal prejudices as well as the influence of media on them.

We got to visit the local youth centre and see the work motivated youth has been doing in the area. We also went to the local TV studio, where we got the chance to ask questions about the topic to people that work with them every day. Moreover, meeting with people that work in the only Romani radio in Slovenia and hearing the story of these people was truly inspiring.

As the days went by, it became evident that our Erasmus experience was not merely about academic pursuits; it was a holistic, sociological and cultural journey that expanded our worldview and honed our interpersonal skills. The friendships forged in Slovenia transcended cultural, linguistic and ethnic boundaries, proving that genuine connections can be a potent force for spreading humanity in our everyday lives.

Reflecting on this transformative period, we recognize the lasting impact it has had on our understanding of social issues. The Erasmus + project not only afforded us the opportunity to learn about confronting hate speech, discrimination, fake news and prejudices but also empowered us with the tools to be advocates for positive change. The memories of those enlightening discussions, the shared laughter, and the collective commitment to fostering inclusivity will continue to resonate within us, serving as a reminder of the transformative power of education and shared experiences.
Thank you Bulgarian Youth Association, hosting partner and European commision for this opportunity!